سایت مرکز فقهی

نظریه حق الطاعة در بوته نقد و بررسی

تقریر و درس‌های خارج اصول فقه آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی
مقرر: 
حمید ستوده
سال نشر: 
1394
زبان: 
دسته بندی: 
گروه علمی: 
گروه فقه و اصول
شابک: 
978-600-388-013-9
قطع: 
رقعی (شومیز)
حجم صفحات: 
248
نوبت چاپ: 
اول
 • معرفی اثر: 

  دانش اصول فقه كه دربردارنده قواعد فقه اجتهاد و ضوابط استناد احكام شرعى است، در بستر تحولات و انديشه‌هاى عالمان ژرف‌انديش، تعميق و توسعه چشمگيرى يافته است. تاريخ اين علم نشانگر دريايى بى‌كران از آرا و نظريه‌هاى انديشمندانى است كه كوشيده‌اند در جهت اتقان و ارتقاى اجتهاد، مباحث و مسائل اصول فقه را منطبق با ضرورت‌ها و نيازها، تكامل بخشيده و به شكل كارآمد و مدوّن عرضه نمايند.

  «نظريه حق الطاعه» ابتكارى ارزشمند است از محقّق شهيد آيه‌الله‌ سيد محمّدباقر صدر رحمه‌الله و تحقيقى نوين از يك بحث اصولى با جايگاه‌سازى و ساماندهى مناسب كه تأثيرات مهمى در فقه و نگرش به مسائل اصولى، به ويژه در مباحث مانند حجيت قطع، برائت عقلى، منجزيت علم اجمالى و قبح تجرى به همراه داشته است. گرچه در محافل علمى گفته مى‌شود كه پيش از ايشان هم بزرگانى اين نظريه را پذيرفته و بدان ملتزم شده‌اند، ليكن در هر حال تبيين دقيق اين نظريه و دفاع تمام از آن در برابر نظريه رقيب (قبح عقاب بلابيان) از بركات و آثار شهيد صدر است.

  اين نظريه مهم در مطالعات علمى استاد گرانقدر حضرت آيه‌الله‌ محمدجواد فاضل لنكرانى مطمح نظر قرار گرفته و ايشان در دروس عميق و ارزشنده خارج اصول فقه خود، مبانى و گستره آن را مورد تحليل و ارزيابى قرار داده‌اند. نوشتار حاضر، مجموعه اين بحث است كه با قلم تواناى شاگرد برجسته استاد، جناب حجه‌الاسلام والمسلمين حميد ستوده به رشته تحرير درآمده است.

  نگارنده ارجمند در اين كتاب با احاطه شايسته و تأكيد بر مباحث اصولى استاد، اين پرسش را محور قرار داده كه آيا از نظر عقلى، مخالفت با تكليف محتملِ بعد از فحص، استحقاق عقاب را به دنبال دارد يا نه و براى پاسخ به اين پرسش بر آن شده كه قلمرو مفهومى، ابعاد و ادله نظريه قبح عقاب بلابيان و نيز مفهوم و گستره و مبانى نظريه حق الطاعه به طور كامل بررسى گردد.

  از اين رو نوشتار حاضر در سه قسمت سامان يافته است: در بخش اول، بررسى‌هاى مفهومى و كليات مقدماتى بحث تبيين شده و در بخش دوم، بررسى‌هاى استدلالى مانند اشكالات فقيه شهيد رحمه‌الله و نيز محقق روحانى رحمه‌الله بر نظريه برائت عقلى، و دفاع استاد از اين نظريه مورد توجه قرار گرفته و سپس اصل نظريه حق الطاعه و ارزش علمى آن نيز نقد و بررسى شده است. در بخش پايانى، ضمن بيان آثار و لوازم اصولى اين نظريه، نتيجه‌گيرى نهايى ارائه گرديده است.

  معاونت پژوهشى مركز فقهى ائمه اطهار عليهم‌السلام در راستاى اهداف كلان خود مبنى بر تبيين مبانى فقهى و اصولى مكتب اهل بيت عليهم‌السلام، پژوهش حاضر را به محضر اصحاب انديشه و معرفت، خاصّه دانشوران اصول فقه تقديم مى‌نمايد و ضمن سپاس و ستايش به محضر خداى دانا و توانا، و آرزوى علوّ درجات براى مؤسس معظّم مركز، مرحوم حضرت آيه‌الله‌ فاضل لنكرانى قدس‌سره، هم‌چنين تشكر از حضرت آيه‌الله‌ محمدجواد فاضل لنكرانى رئيس محترم مركز و نيز نگارنده ارجمند اين اثر حجه‌الاسلام والمسلمين حميد ستوده، اميد آن دارد كه اين‌گونه تلاش‌هاى علمى زمينه‌ساز رشد علمى و تعالى جامعه اسلامى و چراغى فراراه همه كوشندگان و جويندگان طريق علم و معرفت باشد.

  محمدمهدى مقدادى
  تابستان 1394

 • فهرست مطالب: 

  پيش‌گفتار۵
  فصل اول: مفاهيم اوليه و كليات۹
  طرح بحث۱۱
  مبحث اول: بررسى‌هاى مفهومى۱۳
  گفتار اول: حكم عقل۱۳
  گفتار دوم: شبهه۱۶
  گفتار سوم: اصل۱۷
  گفتار چهارم: برائت عقلى۱۸
  گفتار پنجم: احتياط عقلى۱۹
  مبحث دوم: سـابقـه تـاريـخى۲۱
  گفتار اول: پيشينه برائت عقليه۲۱
  گفتار دوم: پيشينه احتياط عقلى۲۵
  بحث سوم: اقـسام مـولـويت۳۰
  فصل دوم: نقد و بررسى‌هاى استدلالى در باب قاعده قبح عقاب بلا بيان۳۵
  طرح بحث۳۷
  مبحث اول: ملاحظات شهيد صدر بر قاعده قبح عقاب بلا بيان و نقد آن۳۹
  گفتار اول، ديدگاه شهيد صدر۳۹
  گفتار دوم: نقد ديدگاه شهيد صدر۴۳
  مبحث دوم برداشت‌هاى گوناگون در قاعده قبح عقاب۴۶
  گفتار اول: ديدگاه شيخ انصارى، و نقد و بررسى آن۴۶
  بند اول: اشكال شهيد صدر بر ديدگاه محقق نائينى و نقد آن۵۴
  بند دوم: اشكال آيه‌الله‌ روحانى بر ديدگاه محقق نائينى و نقد آن۵۹
  گفتار سوم: ديدگاه محقق اصفهانى و نقد و بررسى آن۶۶
  بند اول: اشكال شهيد صدر بر ديدگاه محقق اصفهانى۶۹
  بند دوم. اشكال آيه‌الله‌ روحانى بر ديدگاه محقق اصفهانى و نقد و بررسى آن۷۰
  فصل سوم: نقد و بررسى‌هاى استدلالى در باب قاعده حق الطاعه۸۳
  طرح بحث۸۵
  مبحث اول تبيين نظريه حق الطاعه۸۷
  مبحث دوم: نقد و بررسى نظريه «حق الطاعه»۱۰۵
  اشكال برخى از محققين۱۰۵
  توضيح اشكال۱۱۳
  دفاع برخى از شاگردان شهيد صدر و نقد اشكال مذكور۱۱۷
  تبيين محل نزاع۱۲۱
  نقد اول استاد۱۲۴
  نقد دوم استاد۱۲۹
  نقد سوم استاد۱۳۱
  نقد چهارم استاد۱۳۲
  نقد پنجم استاد۱۴۱
  نقد ششم استاد۱۴۲
  نقد هفتم استاد۱۴۲
  نقد هشتم استاد۱۴۳
  نقد نهم استاد۱۴۳
  نقد دهم استاد۱۴۳
  نقد يازدهم استاد۱۴۴
  نقد دوازدهم استاد۱۴۵
  نقد سيزدهم استاد۱۴۵
  فصل چهارم: نقد و بررسى آثار حق الطاعه در مسائل اصولى۱۴۷
  طرح مسئله۱۴۹
  مبحث اول: آثار حق الطاعه در مسائل مرتبط با قطع۱۵۱
  گفتار اول: تأثير حق الطاعه در حجيت ذاتى قطع۱۵۱
  بررسى و نقد۱۷۱
  گفتار دوم: تأثير حق الطاعه در قطع غير مصيب (تجرى)۱۷۶
  بررسى و نقد۱۸۴
  گفتار سوم: تأثير حق الطاعه در امكان ترخيص در قطع اجمالى۱۸۸
  بررسى و نقد۱۹۵
  مبحث دوم: آثار حق الطاعه در مسائل مرتبط با ظن۲۰۰
  گفتار اول: تأثير حق الطاعه در امكان تعبد به ظن۲۰۰
  بررسى و نقد۲۰۲
  گفتار دوم: تأثير حق الطاعه در حجيت ظن۲۰۲
  بررسى و نقد۲۰۷
  گفتار سوم: تأثير حق الطاعه در حجيت خبر واحد۲۱۰
  بررسى و نقد۲۱۷
  پى‌گفتار: گذرى بر نتايج تحقيق۲۱۹
  فهرست منابع و مآخذ۲۳۷

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.