سایت مرکز فقهی

گفتارهای مهدوی

مجموعه مقاله‌ها و سخنرانی‌های آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی
مقرر: 
محمدحسن دانش
سال نشر: 
1399
زبان: 
شابک: 
978-600-388-143-3
قطع: 
وزیری (شومیز)
حجم صفحات: 
432
نوبت چاپ: 
دوم
 • معرفی اثر: 

  کتاب حاضر، حاصل ده سخنرانی‌ حضرت آیت الله فاضل لنکرانی حول موضوع مهدویت است.
  برخی از موضوعات مهم این کتاب عبارتند از:
  بررسی حقیقت و کیفیت دین، در عصر ظهور و پس از قیام مصلح کل
  نقش فرقه‌ی انحرافی وهابیت در رویارویی با اسلام ناب محمدی در عصر غیبت کبری
  جایگاه امید و انتظار در فرهنگ الهی و مکتب انسان ساز مهدوی
  معرفت افزایی نسبت به روز مبارک نیمه‌ی شعبان به عنوان عید بزرگ و سترگ انسانیت
  تبیین وظایف و تکالیف مسلمانان در شناخت مساله‌ی مهدویت و ظهور، به عنوان امتداد خط امامت و غدیر
  تبیین اصالت مهدویت و توضیح الزامات معرفتی انتظار
  تاکید مستند بر حتمیت وقوع ظهور، به عنوان وعـده‌ی حـتمی و تخلف ناپذیر الهی
  شناخت زوایای معنوی برکات و خصوصیات نیمه‌ی شعبان

 • فهرست مطالب: 

  «پیش‌گفتار»۷
  گفتار اول۱۱
  حقیقت دین، در عــصر ظهور۱۳
  تبیین موضوع بحث؛۱۳
  بررسی یک پرسش مهم، درباره عصر ظهور؛۱۳
  تبیین دو نتیجه‌ی مترتب بر پاسخ مطروحه؛۱۴
  نتیجه‌ی اول. «دین»، محور حکومت حضرت حجت(عجل الله تعالي فرجه الشريف)؛۱۴
  نتیجه‌ی دوم: ظهور حضرت مهدی(عجل الله تعالي فرجه الشريف)، کاشف از یک حقیقت واحد؛۱۵
  بررسی چهار مطلب مقدماتی در پاسخ به پرسش مطروحه؛۱۷
  مطلب اول. نیاز بشر به دین، تابعی از تکامل عقل و رشد علم و صنعت؛۱۷
  مطلب دوم. تبیین صحیح مفهوم دین؛۱۹
  مطلب سوم. تبیین قدرت محدود و درک ناقص عقل؛۱۹
  مطلب چهارم. مرحله‌ی اجرای کامل دین، صرفاً در زمان ظهور؛۲۰
  بررسی هفت تعبیر روایی، درباره چگونگى دين در عصر ظهور؛۲۲
  بررسی تعبیر اول: روایات دال بر «دعوت مردم به امر جدید»؛۲۳
  بررسی یک پرسش و تبیین پاسخ آن در مقام؛۲۴
  بررسی تعبیر دوم: روایات دال بر «عرضه‌ اسلام‌ جدید و انهدام گذشته»؛۲۴
  نکته‌ی اول: انهدام اسلام قدیم؛۲۵
  نکته‌ی دوم: ظهور اسلام به شکل جدید؛۲۵
  بررسی یک پرسش و تبیین پاسخ آن در مقام؛۲۵
  بررسی تعبیر سوم: روایات دال بر «دعوت مردم به عدل و ابطال گذشته»؛۲۶
  تبیین سه نکته‌ی مهم مستفاد از این روایت؛۲۷
  نکته‌ی اول: ابطال اسلام منحرف شده؛۲۷
  نکته‌ی دوم: ظهور اسلام عدل گستر؛۲۷
  نکته‌ی سوم: اجرای عدالت جهانی؛۲۷
  بررسی تعبیر چهارم: روایات دال بر «تعلیم قرآن موافق با نزول»؛۲۷
  تبیین دو نکته‌ی مهم مستفاد از این روایت؛۲۸
  نکته‌ی اول: بی‌اعتنایی به قرآن، عامل رکود مسلمانان؛۲۸
  نکته‌ی دوم: ناتوانی مردم از فهم صحیح قرآن؛۲۸
  دفع یک شبهه درباره قرآن کریم؛۲۸
  بررسی تعبیر پنجم: روایات دال بر «عمل به كتاب خدا در عصر ظهور»؛۲۹
  تبیین چهار نکته‌ی مهم مستفاد از این روایت؛۲۹
  نکته‌ی اول: عمل به کتاب خدا؛۲۹
  نکته‌ی دوم: عمل به تمام احکام و زوایای قرآن؛۳۰
  نکته‌ی سوم: امام، تنها عالم و عامل کتاب الهی؛۳۰
  نکته‌ی چهارم: امام(عليه السلام)، تنها حاکم شایسته؛۳۰
  بررسی تعبیر ششم: روایات دال بر «کمال عقول بشرى در عصر ظهور»؛۳۰
  تبیین سه نکته‌ی مهم مستفاد از این روایت؛۳۱
  نکته‌ی اول: تکامل عقول زمینه ساز پذیرش و عمل؛۳۱
  نکته‌ی دوم: تکامل عقل و رابطه آن با دینداری؛۳۱
  نکته‌ی سوم: ظهور زمینه ساز عنایت به بشریت؛۳۱
  بررسی تعبیر هفتم: روایات دال بر «عموميت دين اسلام، در عصر ظهور»؛۳۲
  تبیین دو نکته‌ی مهم مستفاد از این روایت؛۳۲
  نكته‌ی اول: بررسی یک سؤال، ضمن تبیین دو دسته روایت؛۳۳
  دسته‌ی اول: روایات دال بر نفی سایر ادیان؛۳۳
  دسته‌ی دوم: روایات دال بر وجود سایر ادیان؛۳۶
  تبیین سه راه، برای جمع بین روایات دسته‌ی اول و دوم؛۳۸
  راه اول: غلبه‌ی دین اسلام و بقای برخی ادیان با شرایطی خاص؛۳۸
  راه دوم: زوال شرک و اجازه‌ی عمل به سایر مذاهب، ضمن دو شاهد؛۳۹
  شاهد اول: روایات دال بر کشف تورات و انجیل واقعی؛۳۹
  شاهد دوم: روایات دال بر بازگشت حضرت عیسی(عليه السلام)؛۴۰
  راه سوم: غلبه اسلام بر معاندین و اجازه‌ی بقا به متدینین بی‌آزار؛۴۰
  نكته‌ی دوم: تبیین چگونگی و ویژگی‌های دین در دوران ظهور؛۴۱
  ویژگی اول: تغییر اجرای احکام، ضمن دو شاهد روایی؛۴۲
  شاهد روایی اول: اعلام حرمت گنج داری؛۴۲
  شاهد روایی دوم: اجرای حد شرعی بر مانعین زکات؛۴۳
  ویژگی دوم: نسخ برخی احکام، ضمن یک شاهد روایی؛۴۴
  جمع بندی و نتیجه‌ی بحث؛۴۵
  گفتار دوم۴۷
  فرق انحرافی در عصر غیبت۴۹
  تبیین موضوع بحث؛۴۹
  وهابیت، اصلی‌ترین و قوی‌ترین دشمن اسلام، در عصر غیبت؛۵۰
  گذری کوتاه بر عقائد فرقه‌ی وهابیت و مراحل سه‌گانه پیدایش آن؛۵۱
  مرحله‌ی اول پیدایش: احمد بن حنبل، پیشوای مذهب حنبلی؛۵۲
  مرحله‌ی دوم پیدایش: ابن تیمیه ادامه دهنده‌ی راه احمد بن حنبل؛۵۳
  بخش اول: ترویج عقائد باطل درباره خداوند متعال؛۵۵
  بخش دوم: ترویج عقائد باطل درباره قرآن کریم؛۵۶
  بخش سوم: ترویج عقاید باطل درباره انبیاء و اولیاء الهی(عليهم السلام)؛۵۶
  بخش چهارم: انکار فضائل اهل بیت(عليهم السلام)؛۵۷
  مرحله‌ی سوم پیدایش: محمد بن عبدالوهاب، ادامه دهنده راه ابن تیمیه؛۶۴
  وهابیت، خطرناک‌ترین دشمن اسلام، در عصر غیبت؛۶۸
  تبیین وظیفه‌ی مسلمانان واقعی در عصر غیبت؛۷۵
  جمع بندی و نتیجه‌ی بحث؛۷۸
  گفتار سوم۸۱
  امید و انتظار در فرهنگ مهدویت۸۳
  تبیین موضوع بحث؛۸۳
  بررسی چهار کلید واژه‌ی مهم بحث‌؛۸۳
  الف. امید؛۸۴
  ب. انتظار؛۸۶
  ج. مهدویت؛۸۹
  د. فرهنگ مهدویت؛۹۰
  تبیین جایگاه امید و انتظار در فرهنگ مهدویت، ضمن شش مطلب؛۹۱
  مطلب اول. ظهور، اوج تکامل مخلوقات؛۹۲
  مطلب دوم. ظهور، اوج آمال انبیاء و اولیاء الهی(عليهم السلام)؛۹۳
  مطلب سوم. ظهور، اوج رسالت رسولان الهی؛۹۴
  مطلب چهارم. ظهور، اوج شکوفایی علم و معرفت؛۹۸
  مطلب پنجم. ظهور، اوج تکامل عالم تکوین؛۱۰۰
  مطلب ششم. ظهور، اوج تکامل وجودی بشر؛۱۰۲
  بررسی یک شبهه؛۱۰۴
  تبیین پاسخ به شبهه‌ی مذکور؛۱۰۴
  نتیجه گیری و جمع بندی؛۱۰۵
  گفتار چهار۱۱۱
  نیمه‌ی شعبان عید بزرگ انسانیت۱۱۳
  تبیین موضوع بحث؛۱۱۴
  نکته‌ی اول: وظائف عوام و خواص نسبت به برگزاری مراسم نیمه شعبان؛۱۱۴
  طرف اول. وظیفه‌ی مردم؛۱۱۴
  طرف دوم. وظیفه‌ی علماء؛۱۱۵
  نکته دوم: انتظار فرج، مهمترین اساس ایمان؛۱۱۵
  نکته‌ سوم: غایت ارسال رسل، انتظار واقعی برای ظهور آخرین منجی؛۱۱۷
  نکته چهارم: احیاء شب نیمه شعبان، یکی از مظاهر انتظار واقعی؛۱۱۷
  نکته پنجم: شرائط انتظار واقعی؛۱۲۰
  الف. شرائط بینشی؛۱۲۰
  ب. شرائط گرایشی؛۱۲۱
  یک. «محبت به امام زمان(عجل الله تعالي فرجه الشريف)»؛۱۲۱
  دو. ایجاد سنخیت با امام زمان(عجل الله تعالي فرجه الشريف)؛۱۲۱
  سه. دعا برای سلامتی و ظهور حضرت مهدی(عجل الله تعالي فرجه الشريف)؛۱۲۲
  ج. شرائط کنشی؛۱۲۳
  یک. ارتباط با امام زمان(عجل الله تعالي فرجه الشريف)؛۱۲۳
  دو. زمینه سازی برای ظهور امام زمان(عجل الله تعالي فرجه الشريف)؛۱۲۳
  یک. انجام واجبات و ترک محرمات؛۱۲۳
  دو. عمل به دستورات قرآن و عترت؛۱۲۴
  جمع بندی و نتیجه بحث؛۱۲۵
  گفتار پنجم۱۲۷
  مهدویت و ظهور امتداد امامت و غدیر۱۲۹
  تبیین موضوع بحث؛۱۲۹
  مطلب اول: اثبات نقلی مساله‌ی مهدویت، از منظر فریقین؛۱۳۰
  مطلب دوم: اثبات عقلی مساله‌ی مهدویت؛۱۳۳
  مطلب سوم: لزوم توجه به علل، آثار و برکات غیبت از جهات اثباتی؛۱۳۴
  مطلب چهارم: تبیین وظائف منتظران واقعی در سه حیطه‌؛۱۴۱
  اخبار رسول خدا(صلي الله عليه وآله) از مقاتله و مقابله بین حق و باطل تا ظهور حضرت مهدی(عجل الله تعالي فرجه الشريف) تا قیامت؛۱۴۲
  گفتار ششم۱۴۷
  مهدویت و الزامات معرفتی انتظار۱۴۹
  تبیین موضوع بحث؛۱۴۹
  مطلب اول: انتظار، دلائل، بایسته‌ها، آسیب‌ها؛۱۵۰
  ‌نکته اول: تبیین دلائل انتظار واقعی از منظر قرآن؛۱۵۰
  الف. استدلال به آیه‌ی صد و پنج انبیاء؛۱۵۰
  ب. استدلال به آیه‌ی شریفه‌ی نهم صف؛۱۵۱
  ‌نکته دوم: بایسته‌های انتظار واقعی از منظر روایات؛۱۵۲
  ‌نکته سوم: آسیب‌ شناسی انتظار و منتظران؛۱۵۶
  ‌نکته چهارم: تبیین مراتب انتظار نسبت به منتظران؛۱۵۶
  ‌نکته پنجم: انکشاف آثار واقعی انتظار، پس از زمان ظهور؛۱۵۷
  ویژگی اول: برقراری عدالت و رفع ظلم؛۱۵۸
  ویژگی دوم: برقراری نظم و امنیت؛۱۵۸
  ویژگی سوم: تکامل انسان از حیث اخلاقی و عقلانی؛۱۵۸
  ویژگی چهارم: گشایش ابواب علم؛۱۵۹
  ویژگی پنجم: محو عصیان و معصیت الهی؛۱۵۹
  ویژگی ششم: اوج تکامل دینی؛۱۶۰
  مطلب دوم: گوشه‌ای از صفات عمومی منتظران، در بیان امام رضا(عليه السلام)؛۱۶۱
  ‌ویژگی اول: پرهيزگارى و پاكدامنى؛۱۶۱
  ‌ویژگی دوم: راستگويى و شايستگى؛۱۶۲
  ‌ویژگی سوم: تلاش و امانتدارى نسبت به نيكان و بدان؛۱۶۳
  ‌ویژگی چهارم: سجود طولانى و شب زنده دارى؛۱۶۳
  ‌ویژگی پنجم: پرهيز از حرام‌ها؛۱۶۴
  ‌ویژگی ششم: انتظار فرج با صبر؛۱۶۵
  ‌ویژگی هفتم: معاشرت نیکو با بندگان خدا؛۱۶۶
  ‌ویژگی هشتم: آزار نرساندن به بندگان خدا؛۱۶۶
  ‌ویژگی نهم: گشاده رویی؛۱۶۷
  ‌ویژگی دهم: نصیحت و رحمت نسبت به مومنان؛۱۶۸
  مطلب سوم: اثبات مساله مهدویت و مناقشه در ادله منکرین؛۱۶۸
  ‌نکته اول. اثبات مساله مهدویت ضمن دو محور؛۱۶۸
  محور اول. اثبات عقلی؛۱۶۹
  محور دوم. اثبات نقلی؛۱۶۹
  ‌نکته دوم: نفی ادله منکرین، ضمن دو محور؛۱۸۰
  ‌محور اول: تبیین ادله‌ی منکرین؛۱۸۰
  مطلب چهارم: ظهور ناگهانی یا پس از وقوع علائم؟۱۹۵
  مطلب پنجم: تبیین تاریخچه و علل انحراف از مهدویت؛۲۰۵
  مطلب ششم: امکان رویت امام زمان(عجل الله تعالي فرجه الشريف) در عصر غیبت کبری؛۲۲۱
  گفتار هفتم۲۴۱
  ظهور، وعده‌ی حتمی الهی۲۴۳
  تبیین موضوع بحث؛۲۴۳
  بررسی آیه اول سوره نحل منطبق بر موضوع مهدویت، ضمن سه نکته؛۲۴۴
  نکته اول: تبیین شان نزول آیه؛۲۴۴
  نکته دوم: تبیین تاویلات وارده ذیل آیه؛۲۴۶
  نکته سوم: تبیین مراد از فراز «امر الله» در قرآن و آیه شریفه؛۲۵۰
  بایسته‌های معرفتی و عملی مراسم احیاء شب نیمه‌ی شعبان؛۲۵۴
  دستور معرفتی: لزوم باز شناخت مفهوم انتظار و کارکردهای مهم آن؛۲۵۴
  دستور عملی: تبیین چند عمل برای خودشناسی، امام شناسی و خدا شناسی؛۲۵۸
  ویژگی اول: شبِ احیاء و بیداری؛۲۵۸
  ویژگی دوم: شبِ رحمت، رضوان، مغفرت، فضل، توبه، نعمت، جود و احسان؛۲۵۹
  ویژگی سوم: شبِ آزادی از جهنم؛۲۶۰
  ویژگی چهارم: شبِ تثبیت مقدرات و تقسیم روزی‌ها؛۲۶۰
  ویژگی پنجم: شبِ بذل و بخشش الهی و آمرزش گناهان؛۲۶۱
  ویژگی ششم: شبِ نماز، قرآن، استغفار و دعا؛۲۶۱
  ویژگی هفتم: شبِ استجابت دعا و پذیرش حوائج؛۲۶۳
  ویژگی هشتم: شبِ دعای مخصوص پیامبر(صلي الله عليه وآله) به درگاه ربوبی؛۲۶۵
  جمع بندی و نتیجه گیری بحث؛۲۶۵
  حاجت اول: درخواست معرفت ذات اقدس کبریایی؛۲۶۶
  حاجت دوم: درخواست توفیق ارتباط قلبی با امام زمان(عجل الله تعالي فرجه الشريف)؛۲۶۷
  سخن پایانی؛۲۶۹
  گفتار هشتم۲۷۱
  برکات و خصوصیات نیمه شعبان۲۷۳
  تبیین موضوع بحث؛۲۷۴
  شناخت فضائل نیمه شعبان؛۲۷۵
  سیره‌ی پیامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) و اهل بیت(عليهم السلام) در شب نیمه شعبان؛۲۹۱
  دعای پیامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) در شب نیمه‌ی شعبان؛۲۹۱
  دعای اهل بیت(عليهم السلام) در شب نیمه‌ی شعبان؛۲۹۳
  سخن پایانی؛۲۹۶
  گفتار نهم۲۹۹
  مهدویت و آینده جهان در پرتو قرآن۳۰۱
  تبیین موضوع بحث؛۳۰۱
  بررسی دلالی آیه چهل و یکم سوره‌ی حج دال بر موضوع مهدویت؛۳۰۲
  تبیین سه نکته مهم مقدماتی؛۳۰۳
  نکته اول: ادعای اختصاص آیه به خلفای اربعه توسط مفسرین اهل سنت؛۳۰۳
  نکته دوم: بررسی بحث فقهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای حکام یا عموم مردم؛۳۰۴
  نکته سوم: بررسی دو بحث درباره دلالت آیه از منظر مفسرین امامیه؛۳۰۴
  بررسی سه موضوع درباره‌ی مفردات آیه؛۳۰۵
  موضوع اول: بررسی سه احتمال ادبی درباره کلمه‌ی الذین؛۳۰۵
  احتمال اول: «الذين» محلاً منصوب و بدل از «من ينصره»؛۳۰۵
  احتمال دوم: «الذين» وصف آيه‌ قبل و بدل از «الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن...»؛۳۰۶
  احتمال سوم: «الذين» صفت برای «المقاتلين و المجاهدين في سبيل الله»؛۳۰۶
  تبیین نظریه مختار در مورد احتمالات سه‌گانه در الذین؛۳۰۷
  موضوع دوم: بررسی دو نکته درباره کلمه‌ی «مكنّاهم»؛۳۰۷
  نکته اول: بررسی لغوی کلمه «مكن»؛۳۰۷
  نکته دوم: بررسی ماده‌ی «مكن» در قرآن؛۳۰۹
  تبیین نظریه مختار در مورد استعمالات قرآنی ماده مکن؛۳۱۰
  موضوع سوم: بررسی چند احتمال درباره فراز «في الأرض»؛۳۱۱
  ‌احتمال اوّل: ال برای عهد؛۳۱۱
  ‌احتمال دوم: ال برای جنس؛۳۱۱
  تبیین نظریه مختار درباره دو احتمال در موضوع سوم؛۳۱۱
  بررسی هفت احتمال درباره «الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ» از منظر مفسّرين أهل‌ سنّت؛۳۱۲
  احتمال اول: فقط خلفای اربعه؛۳۱۲
  احتمال دوم: مهاجرین، انصار و تابعین؛۳۱۴
  احتمال سوم: تمام اصحاب پیامبر اکرم(صلي الله عليه وآله)؛۳۱۴
  احتمال چهارم: اهل نمازهای پنجگانه؛۳۱۴
  احتمال پنجم: امت رسول اکرم(صلي الله عليه وآله)؛۳۱۵
  احتمال ششم: مطلق حاکمان مسلمان؛۳۱۵
  احتمال هفتم: حاکمان مشروع مسلمان؛۳۱۶
  توضیح نظرات مفسرین اهل سنت در احتمال اول و بررسی آنها.۳۱۶
  الف. توضیح نظریه‌ فخر رازی؛۳۱۷
  مناقشه بر نظریه فخر رازی؛۳۱۷
  ب. تبیین نظریه اسماعیل بن کثیر؛۳۱۹
  ج: تبیین نظریه آلوسی؛۳۱۹
  اشکالات نظریه آلوسی؛۳۲۰
  اشکال اول: تمکن خلفای اربعه از ناحیه خدا اول کلام و نزاع است؛۳۲۰
  اشکال دوم: «إنْ مكّناهم» توصیف جمع است، نه اشخاصی معین؛۳۲۱
  اشکال سوم: برداشت غلط از آیه طبق نظر اهل سنت؛۳۲۳
  اشکال چهارم: حکومت بر تمام زمین منظور است، نه بخشی از زمین؛۳۲۴
  اشکال پنجم: اقامه امور اربعه در تمام زمین است، نه بخشی از زمین؛۳۲۵
  اشکال ششم: ترک معروفات و انجام منکرات در زمان خلیفه اول تا سوم؛۳۲۶
  اشکال هفتم: بازگشت ضمیر «مکناهم» به «الناس» آیه قبل؛۳۲۶
  تبیین نظریه صحیح درباره آیه، ضمن چهار نکته؛۳۲۷
  نکته اول: تمکین فقط با اراده الهی محقق می‌شود، نه با زور و تزویر؛۳۲۷
  نکته دوم: تمکن در تمام زمین منظور است، نه بخشی از زمین؛۳۲۷
  نکته سوم: اقامه، نشر صحیح امور اربعه است، نه صرف انجام آنها؛۳۲۷
  نکته چهارم: اجرایی شدن کامل دین اسلام، یکی از علل فلسفه ظهور؛۳۲۹
  بررسی چند روایت درباره آیه 41 از سوره حج؛۳۳۰
  روایت اول: روایت زیاد بن منذر از امام باقر(عليه السلام)؛۳۳۰
  بررسی سند روایت؛۳۳۰
  بررسی دلالت روایت؛۳۳۱
  تبیین دو نکته مهم درباره حجیت روایات؛۳۳۳
  نکته اول: بیان دو بحث درباره عمومیت حجیت خبر واحد در غیر احکام شرعی فقهی؛۳۳۳
  نکته دوم: بیان دو بحث در باب حجیت خبر واحد؛۳۳۴
  بحث اول: وثوق از حیث سند؛۳۳۴
  بحث دوم: وثوق از حیث صدور.۳۳۴
  تبیین دو نکته مهم درباره روایت اول؛۳۳۵
  نکته اول: طبق یک قرینه‌، راوی محمد بن عباس بن علی بن مروان است؛۳۳۵
  نکته دوم: اهتمام ائمه اطهار(عليهم السلام) به دلالت آیه و رد نگرش دروغگویان؛۳۳۵
  روایت دوم: روایت عیسی بن داوود از امام کاظم(عليه السلام)؛۳۳۷
  بررسی سند روایت؛۳۳۷
  بررسی دلالت روایت؛۳۳۷
  تبیین نظر مختار درباره این روایت؛۳۴۰
  روایت سوم: روایت حصین بن مخارق از امام کاظم(عليه السلام)؛۳۴۰
  بررسی سند روایت؛۳۴۰
  بررسی دلالت روایت؛۳۴۱
  روایت چهارم: حمران بن اعین از امام باقر(عليه السلام) و ابوالصباح از امام صادق(عليه السلام)؛۳۴۱
  روایت پنجم: روایت عمرو بن ثابت از امام حسین(عليه السلام)؛۳۴۲
  روایت ششم و هفتم از تفسیر فرات کوفی؛۳۴۲
  روایت اول: روایت زید بن علی؛۳۴۳
  روايت دوم: روایت ابو خلیفه از امام باقر(عليه السلام)؛۳۴۴
  مطلب اول: آیه چهل و یکم سوره حج درباره‌ی امام زمان(عجل الله تعالي فرجه الشريف)؛۳۴۵
  مطلب دوم: برحسب روایات، مصداق حقیقی این آیه، امام زمان(عجل الله تعالي فرجه الشريف) است؛۳۴۵
  مطلب سوم: برخورد ائمه معصومین با مخالفین در مورد تطبیق این آیه؛۳۴۵
  بررسی نظریه علامه طباطبایی(قدس سرّه) درباره آیه شریفه؛۳۴۶
  تبیین چند نکته برجسته در کلام علامه طباطبایی(قدس سرّه)؛۳۴۷
  نکته اول: آیه در بیان توصیف جماعتی است بدون نظر به اشخاص؛۳۴۷
  نکته دوم: صلاح و سداد، طبع مسلمانی است؛۳۴۸
  مناقشه بر نکته دوم کلام علامه طباطبایی(قدس سرّه) از منظر مختار؛۳۴۹
  بررسی دلائل علامه طباطبایی(قدس سرّه) در رد نظریه اهل سنت درباره فراز «الذین ان مکناهم»؛۳۴۹
  جهت اول: لازمه عمومیت موصوف، عدم انحصار موصول در شخص معین است؛۳۵۰
  جهت دوم: حکومت صدر اسلام قطعاً مشمول آیه است؛۳۵۰
  جهت سوم: مهاجرین در تاریخ اسلام، چنین جامعه‌ای تشکیل ندادند؛۳۵۱
  جهت چهارم: رفتار برخی از مسلمانان صدر اسلام، احیاء حق و اماته باطل نبوده؛۳۵۲
  مناقشه بر نظریه علامه طباطبایی(قدس سرّه) از منظر مختار؛۳۵۳
  ‌اشکال اول: کلیت کلام علامه(رحمه الله)، محل مناقشه؛۳۵۳
  ‌اشکال دوم: نزول آیه در مورد ممسلمانان صدر اسلام، محل نزاع؛۳۵۳
  ‌اشکال سوم: وجود ان شرطیه در آیه، نافی نظر علامه(رحمه الله)؛۳۵۴
  تبیین دو نکته پایانی؛۳۵۴
  گفتار دهم۳۵۵
  مهدویت محور وحدت اسلامی۳۵۷
  تبیین موضوع بحث؛۳۵۷
  یک. شناخت نقشه‌های پیچیده‌ و شوم دشمنان اسلام؛۳۵۸
  دو. تلاش برای تبلیغ چهره حقیقی اسلام؛۳۵۹
  سه. تقویت نقاط اشتراکی، بهترین مبارزه بر ضد دشمنان؛۳۵۹
  الف. قرآن کریم اساسی‌ترین عامل مشترک در وحدت اسلامی؛۳۶۰
  ب. مهدویت، مهمترین اعتقاد مشترک در وحدت اسلامی؛۳۶۲
  تبیین دو رکن از ارکان مهم وحدت اسلامی؛۳۶۴
  رکن اول وحدت اسلامی: حفظ مشترکات اسلامی؛۳۶۴
  الف. شبهه‌ی تحریف قرآن کریم؛۳۶۵
  ب. شبهه‌ی عدم توجه به اهل بیت(عليهم السلام)؛۳۶۷
  رکن دوم وحدت اسلامی: مقابله با دشمن مشترک؛۳۶۸
  فهرست منابع و مآخذ۳۸۱
  فهرست تارنماها، روزنامه‌ها، مجله‌ها و خبرگزاری ها۳۹۴

 • مقدمه: 

  «مقدمه استادآیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی دامت برکاته»

  بسم الله الرحمن الرحيم

  )هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون) صف9

  از ویژگی‌های بشر امروز و نسل حاضر، ایمان و اعتقاد به مصلح جهانی است؛ اگر در گذشته ،اندیشه‌ی مهدویت و آرزوی حضور و ظهور فردی برای مبارزه با ظلم و فساد و احیاء حق با تمام ابعاد آن، محصور و منحصر به عده ای از طرفداران مذاهب بود؛ اما امروزه با یک رصد کوتاه و دقیق در می‌یابیم که این فکر، عمومی و گسترده شده است.

  مشکلات و دشواری‌های عصر کنونی، ظلم‌ها و ستم‌ها و کشتارهایی که با مدرنترین وسائل و بدون هیچ توجیه عقلی و منطقی انجام می‌گیرد، تجاوزهایی که ابرقدرتی از محل خود به آن طرف دنیا روا می‌دارد، برهم زدن هندسه‌ی سیاسی یک منطقه یا کشور، برنامه ریزی برای از بین بردن حکومت‌های مردمی و ایجاد کودتا و خلاصه اینکه برخی از قدرتها برای خود، جهان را به منزله دهکده خود قرار داده و به فکر برنامه ریزی و تسلط بر آن می‌باشند، افول معنویت در انسان‌ها و دور شدن از اخلاقیات و اوصاف واقعی انسانی، همه را محتاج به یک نقطه‌ی امید و یک روزنه‌ی حیات و هستی نموده که همه‌ی امیدها و آرزوها، همه هستی‌ها و خوبی‌ها، همه‌ی آمال انبیا و رسولان الهی(عليهم السلام) و همه‌ی آنچه که خالق هستی از هست نمودن عالم و بشر دنبال نموده است، در او هست.

  باید این گستردگی را ارج نهاد و در این مسیر، بشریت را یاری نمود؛ در همین راه ممکن است ظلم‌ها و ستم‌ها صورت گیرد، ادعاها و تحریف‌ها رخ دهد که باز همین، موجب دور شدن از آن نقطه‌ی امید بخش خواهد بود.
  باید حقیقت مهدویت را در متون اصلی دین، یعنی قرآن کریم و سنت رسول خدا(صلي الله عليه وآله) و ائمه طاهرین(عليهم السلام) جستجو نمود. باید در آیه آیه قرآن، از کلام وحی و نور کتاب استمداد جست؛ امری که مع الاسف محققین و پژوهشگران، به طور شایسته و بایسته به آن نپرداخته‌اند. در این کتاب الهی، آیاتی وجود دارد که بدون احتیاج به روایات، به خوبی دلالت بر این حقیقت دارد.

  باید وظیفه‌ی اصلی بشر در دوران غیبت را به خوبی شناخت و آن را به نسل حاضر منتقل نمود؛ وظیفه‌ای که او را به حرکت و پویایی و استقامت و استمرار در راه تشویق نماید؛ از او موجودی منفعل و منزوی نسازد، او را به سوی کمال مطلق سوق دهد و به دنبال هر آنچه که موجب کمال است رهنمون سازد، لازم است بر محققان حقوق و مجتهدان دین که این موضوع را به صورت اجتهادی و کاملا علمی، تحقیق و منقح سازند.

  کتاب حاضر، که برخی از مقالات و سخنان حقیر در سالهای گذشته است به برخی از موضوعات مهدویت به صورت علمی پرداخته است؛ طبیعی است در یک مقاله یا سخنرانی، مجال رسیدگی جامع علمی بر همه ابعاد موضوع نبوده است و تنها به برخی از جهات پرداخته شده است.

  این کتاب با همت محقق اندیشمند و نویسنده توانا جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ محمد حسن دانش به صورتی که در اختیار است، در آمده است. انصاف آن است که ایشان، تلاش فراوانی در این راه نموده‌اند؛ از جناب ایشان و همسر محترمشان که در این راه مدد رسانی نمودند، تشکر و سپاسگزاری می نمایم؛همچنین از مدیر محترم مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای شیخ محمد رضا فاضل کاشانی -دامت برکاته- و نیز از جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ مرتضی واعظی تشکر و تقدیر می‌شود.

  امید آن است که این کتاب، ذخیره‌ای برای همه ما در روزی که «لا ینفع مال و لا بنون الا من اتی اللّه بقلب سلیم» باشد. ان شا الله

  بحق محمد و آله الطاهرین صلوات اللّه علیهم اجمعین

  هفتم اردیبهشت یکهزاروسیصد و نود و سه هجری شمسی

  حوزه‌ مبارکه علمیه‌قم. محمد جواد فاضل لنکرانی

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.